Laboratorium Podstaw Fizyki

Laboratorium Podstaw Fizyki

Laboratorium Podstaw Fizyki, nazywane często potocznie LPF to zespół sal: 4.09-4.23 znajdujących się w budynku Zintegrowanego Centrum Studenckiego C13. Centrum logistyczne i techniczne znajduje się w sali 4.18. To tutaj należy się najpierw zwracać z wszelkimi problemami dotyczącymi Laboratorium, od trudności związanych z działaniem aparatury pomiarowej począwszy, poprzez wątpliwości z interpretacją instrukcji, a na odrabianiu zajęć skończywszy.

Każda z poszczególnych sal Laboratorium odpowiada w założeniu innemu działowi fizyki. Co prawda nie jest to podział sztywny, bo często w miejsce starych wysłużonych doświadczeń pojawiają się nowe, lub po prostu ewoluują, ale mimo wszystko można pokusić się o swego rodzaju klasyfikację ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. sala 4.09 - Elektryczność
 2. sala 4.10 - Elektryczność
 3. sala 4.11 - Mechanika
 4. sala 4.12 - Mechanika
 5. sala 4.13 - Ciepło
 6. sala 4.14 - Ciepło
 7. sala 4.15 - Optyka ciemna
 8. sala 4.16 - Optyka jasna
 9. sala 4.21 - Optyka ciemna
 10. sala 4.22 - Fizyka współczesna
 11. sala 4.23 - Elektryczność

Regulamin i BHP

Regulamin Laboratorium
Przepisy BHP
Regulations in the General Physics Laboratory
Safety Rules in the General Physics Laboratory

Idea

Ideą Laboratorium Podstaw Fizyki jest samodzielna realizacja przez studenta eksperymentu, którego namacalne wyniki musi następnie opracować i przedstawić w formie raportu (sprawozdania) do oceny. Z jednej strony daje to możliwość pogłębienia rozumienia badanych w ramach danego ćwiczenia doświadczalnego zjawisk fizycznych, a z drugiej rozwija umiejętność logicznego wnioskowania i opracowywania oraz estetycznego podsumowywania i przedstawiania otrzymanych wyników w formie raportu.