Logo Instytutu Fizyki

Spotkania z fizyką

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej występuje z inicjatywą otwarcia swoich sal wykładowych i laboratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Proponujemy Państwu cykl zamawianych zajęć pod nazwą Spotkania z fizyką w postaci wykładów z pokazami oraz zajęć laboratoryjnych w Laboratorium Podstaw Fizyki.

Wykłady będą miały określoną w harmonogramie tematykę, przy czym główny nacisk zostanie położony na atrakcyjne demonstracje zjawisk fizycznych. W ramach zajęć laboratoryjnych w LPF uczniowie nabędą umiejętności zestawiania stanowisk pomiarowych, przeprowadzania eksperymentów fizycznych, dokonywania obliczeń i prezentowania wyników.

Spotkania z fizyką - edycja zimowa 2014/2015

Harmonogram wykładów w semestrze zimowym 2014/2015

Szkoły będą miały możliwość zamawiania jednego lub więcej wykładów, jak również zajęć laboratoryjnych, na podstawie umowy Szkoła - Fundacja Rozwoju PWr.

Oferujemy również uczniom spotkania z naukowcami w ich specjalistycznych laboratoriach w naszym Instytucie. Miałyby one charakter niecykliczny i organizowane poza harmonogramami, o których wspomniano powyżej. Szczegóły spotkań do uzgodnienia w trybie indywidualnym.

Zapisów na spotkania prosimy dokonywać drogą e-mailową na adres spotkaniazfizyka@pwr.wroc.pl.

Koszty zamówionych wykładów i zajęć laboratoryjnych oraz terminy spotkań w pracowniach specjalistycznych - do ustalenia przez stronę zamawiającą z przedstawicielem Wydziału panem Maciejem Muszyńskim.

Państwa pytania, uwagi oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: spotkaniazfizyka@pwr.wroc.pl . Dodatkowe informacje telefoniczne: Maciej Muszyński - tel. 71 3202002, Piotr Kurzynowski - tel. 71 3203090.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie.