O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”

Teza siódma i ostatnia „Traktatu logiczno-filozoficznego”

Ludwika Wittgensteina

Konsultacje we Wrocławiu w p.357 bud. A1 w poniedziałki od 11 do 13 i od 17 do 19.

Ćwiczenia w Laboratorium Fizyki Wydziału Zamiejscowego PWr w Legnicy:
1 2 3 4 5 8 10 11 12 20 28 29 30 33 40 43 44 51 53 54 57 64 65 75 77 78 84 92
Harmonogram

Pytania do ćwiczeń: Czy? & Co to?/Dlaczego?/Jak?

Listy z zadaniami rachunkowymi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1025.04.2015 Kazimierz Pater