O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

Teza siódma i ostatnia

Traktatu logiczno-filozoficznego”

Ludwika Wittgensteina

Konsultacje w Legnicy w p. 202 w piątki pomiędzy 8 a 14
i we Wrocławiu w p.357 bud. A1 w poniedziałki od 13 do 15.

Cwiczenia laboratoryjne w Laboratorium Fizyki
Wydziału Zamiejscowego PWr w Legnicy:
1 2 3 4 5 8 10 11 12 20 28 29 30 33 40 43 44 51 53 54 57 64 65 75 77 78 84 92

Pytania do ćwiczeń: Czy? & Co to?/Dlaczego?/Jak?

Listy z zadaniami: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1028.02.2015 Kazimierz Pater